Her kan eigedomsskatten auke med over 50 prosent

foto