Det har huset byens bryggeri. Nå er bygget til salgs for drøyt fem millioner

foto