Grisekjørte i 104 km/t i 50-sona ved skole og barnehage. Dette ble straffen

foto