Forskning: Korona kan gi barn helt andre problemer enn voksne