Beha-tillitsvalgt om nedleggelsen: – Kom ikke uventet, men likevel brått på