Nav utbetalte 7,1 milliarder kroner til utlandet i fjor