Veien fra Telemark til utlandet – nå tror de på nytt rekordår

foto