Får lov til å rive krana, men kan få krav om sikring før bygging av 250 boliger

foto