Millionutgiftene i saka om spirallegen: Dette seier kommunedirektøren om rettssak

foto