Tvangsflytter hundrevis til ny ubemannet fastlegeliste

foto