Utvider butikken i nabolokalet: Bli med inn bak gråpapiret!

foto