Blir Telemarks største. – En slik sammenslåing har ikke skjedd her før

foto