Burnet i stykker fartsdumpene som skal beskytte arbeiderne på brua