Har ikke nok folk på lista til tidenes valgseier

foto