Løy om trim­met Porsche – satt igjen med hele regnin­gen selv