Skuffa og frustrert: – Eg blei kasta av lasset

foto