Her skal siktede ha blitt tatt etter knivstikkingen