Siste dag for butikken: – En institusjon som legges ned