Derfor har det plutselig vokst fram en brakkeby i Skien