foto
Dette fallet ble dokumentert av kona Reidun Lunden 21. mai 2021. Hun bodde ikke sammen med Anders på daværende tidspunkt, men var ofte hjemme for å sjekke forholdene. Hun fant ham liggende slik. Foto: Privat

Anders (89) døde to dager etter sitt 32. fall