Derfor har de gravd opp og sperret veien: – Vil fortsatt pågå en måneds tid