Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) understreker at FHI og Helsedirektoratet har gitt en klar anbefaling om at antallet som kommer til Norge, må begrenses sterkt, som er årsaken til grensestengingen. Foto: Jil Yngland / NTB

Isaksen: Høyt prioritert å finne en løsning for grensependlerne

Både Norge og Sverige ønsker en løsning for grensependlere, men den må være smittevernmessig forsvarlig, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Etter at Norge i praksis stengte grensene 29. januar, har mange svenske arbeidstakere som jobber i Norge, ikke hatt mulighet til å dra på jobb.

– Situasjonen for svenske og finske grensependlere er vanskelig, og det er svært høyt prioritert for oss å finne en løsning, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Isaksen var i et møte med Sveriges arbeidsminister Eva Nordmark tirsdag. Førstnevnte fremhever at både den norske og den svenske regjeringen ønsker å finne en løsning, men at smittevern er viktig.

– Vi må ha løsninger som er forsvarlige med tanke på smittevern. Vi har bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å komme raskt tilbake til oss med en vurdering av hvordan og innenfor hvilke smittevernrammer vi eventuelt kan åpne for grensependlere fra Sverige og Finland, sier Isaksen.

I forrige uke fremmet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV forslag på Stortinget om at grensependlerne må omfattes av ordninger som sikrer økonomisk kompensasjon, men forslaget fikk ikke flertall.

Nordmenn får heller ikke komme inn i Sverige, som har innreiseforbud for nordmenn, dansker og briter fram til april. Visse unntak gjelder.

(©NTB)