VARSEL: Norsk brannvernforening anbefaler at alle som bruker gass innendørs har gassvarsler. Foto: Shutterstock

Kommer med hytte-advarsel: – Noe av det farligste jeg ser

Det er rundt 450.000 hytter og fritidsboliger i Norge, og mange tusen av disse har utstyr som går på gass. Men mange mangler gassalarm.

En uformell undersøkelse gjennomført blant de som bruker gass innvendig på hytta, viser at rundt en tredjedel ikke har varsler.

– I Norge er bruken av gass relativt lite utbredt i boliger. Men når det gjelder hytter stiller det seg annerledes. Der er det mer vanlig å bruke gass, særlig for de uten strøm. Vi i Norsk brannvernforening mener at alle som bruker gass innvendig bør ha gassvarsler. De som bruker gass til oppvarming, bør i tillegg ha co-varsler, sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp.

– En gassalarm er en god forsikring. Er man ikke påpasselig med å sjekke slanger og koblinger jevnlig, øker det faren for å få gasslekkasjer. Propangass synker og legger seg nede ved gulvet. Derfor må gassalarmen også stå nede ved gulvet, helst i samme skap som gassbeholderen. Har man ikke skap så sett gassalarmen ved gulvet like ved gassbeholderen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

– Noe av det farligste jeg ser rundt om er flyttbare gassovner, såkalte katalyttovner, som mange bruker til oppvarming i hytter. Jeg kan forstå at de er populære da de er enkle å ta med seg og fås også kjøpt på bensinstasjoner, men de er ikke ment som kontinuerlig varmekilde. Når gassen brenner bruker man oksygenet som er i rommet opp, og i verste fall kan man bli kullosforgiftet. Derfor bør du lufte samtidig som du bruker en slik ovn, og slå den av når rommet er varmt nok, sier Johan Langfeldt, gassekspert og tidligere seniorrådgiver ved Norsk Gassenter.

Hvert år skjer ulykker forbundet med bruken av gass. Gasslekkasjer skjer som oftest rundt pakningen ved ventilen på toppen av gassbeholderen. Husholdningsflasker har regulatorer som presses ned mot en pakning, og det er gummien rundt denne som kan stivne og sprekke. Derfor bør alle sjekke pakningen hver gang man skifter til en ny gassbeholder, og eventuelt skifte pakningen. Gummi er ferskvare, og slanger og tilkoblinger bør skiftes ut senest hvert femte år.

Sjekkliste for de som bruker gass inne i hytta:

• Sjekk jevnlig at gassflasker, slanger, og alle koblinger er tette og uten sprekker.

• Installer gassalarm langsmed gulvet der det er risiko for at lekkasje kan samle seg.

• Gassdrevne ovner bør kombineres med co-varsler. Krever mye lufting under bruk, og må ikke brukes i rom hvor folk sover.

• Gassbeholdere som ikke er i bruk, må oppbevares stående på et jevnt underlag helst utendørs i egnet skap eller i rom med god lufting.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Gassbeholdere skal ikke lagres på loft eller i kjeller, og heller ikke under dekk i båt.

• Gassdrevet utstyr beregnet for utendørs bruk, må aldri brukes innendørs

• Du kan oppbevare maksimalt to 11 kg beholdere på hytta

Brannsikkerhet på hytta er fokuset for en årlig informasjonskampanje i regi av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg forsikring. Det er utarbeidet en sjekkliste som vi oppfordrer alle å printe ut, og henge opp på et egnet sted på hytta.