annonse

Kommunen ville lage gangvei i to hager – krevde at huseierne selv skulle måke den nye veien

MISTER HAGE
MISTER HAGE: Fylkeskommunen ville ekspropriere grunn til atkomstvei og gangvei. Skien kommune ville ikke måke nyveien, men overlate det til de tidligere hageeierne. Det fant de seg ikke i. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)
GLEMT
GLEMT: Planen hadde uteglemt viktig informasjon om veien. Tirsdag må hoeduvalg for teknisk sektor vedta endringer i planen. (Foto: Kart fra reguleringsplanen)

+ Før de kan bygge gang- og sykkelvei fra Strømdal til Falkumbrua, må kommunen vedta endringer. Ellers kan gs-veien bli forsinket enda mer.

Jan Bjørn Taranrød