Foto: Gorm Kallestad/NTB

Kun slått av ett fylke på «pilletoppen» - dette mener ekspertene man må passe på

Innlandet ligger på topp i legemiddelforbruk, fulgt av Vestfold og Telemark og Nordland. Minst legemidler bruker befolkningen i Rogaland og i Oslo.

Det viser legemiddelstatistikken for 2020.

I Innlandet brukte innbyggerne i gjennomsnitt 645 definerte døgndoser (DDD) hver i fjor. Det er et stykke ned til Vestfold og Telemark, der befolkningen i snitt brukte 595 døgndoser. Det er det samme som i Nordland.

Totalt i Norge ble det i gjennomsnitt brukt 541 DDD.

Reseptlegemidler - forbruk pr innbygger (DDD) 2020
FylkeAntall
Innlandet645
Vestfold og Telemark595
Nordland595
Viken574
Agder566
Troms og Finnmark531
Møre og Romsdal525
Vestland511
Trøndelag508
Rogaland490
Oslo459
Norge541

– Det betyr at det brukes 20 prosent mer legemidler i Innlandet enn i Norge sett under ett. I Vestfold og Telemark og i Nordland ligger de 10 prosent over landsgjennomsnittet, sier farmasøyt og fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen i en pressemelding.

Aller minst legemidler bruker folk i Oslo, fulgt av Rogaland. Befolkningen i Oslo bruker 15 prosent mindre enn landsgjennomsnittet. I Rogaland bruker de 10 prosent færre doser.

DDD (Definerte døgndoser)

Måleenheten DDD er definert som den antatt gjennomsnittlige døgndose ved preparatets hovedbruksområde (indikasjon) hos voksne.

Det er viktig å være klar over at den dosen legen forskriver, i mange tilfeller avviker fra DDD som kun må betraktes som en teknisk måleenhet.

Pensjonist-fylkene bruker mest

Det er en klar sammenheng mellom legemiddelbruk og befolkningenes alderssammensetning.

– De som er eldre enn 67 år bruker omtrent fire ganger så mye legemidler som de som er under 67. Derfor er det naturlig at fylker med aldrende befolkning også havner øverst på listen, sier Andresen.

I Innlandet er 20 prosent av befolkningen over 67 år. I Vestfold og Telemark og i Nordland er andelen over 67 år på 18 prosent.

I Oslo er kun 11 prosent av innbyggerne over 67 år, og følgelig bruker Oslofolk også færre legemidler.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Advarer mot polyfarmasi

Apotekerforeningen mener at polyfarmasi, som betyr at man bruker flere legemidler, kan være utfordrende.

– Regelmessige legemiddelgjennomganger kan være et godt verktøy for å redusere feil legemiddelbruk, avslutter Andresen.

Virkestoffene Atorvastatin og Acetylsalisylsyre, som brukes mot hjerte- og karlidelser, er på topp i alle fylker.