Nav-direktør i vestfold og Telemark, Terje Tønnessen. Foto: Fredrik Pedersen

Lyspunkter i ledigheten. Men en ting bekymrer Nav-sjefen

Mange permitterte tilbake i jobb, men nesten 4.000 bare delvis i arbeid.

Det er konklusjonen fra de ferske juli-tallene fra Nav Vestfold og Telemark.

Antallet registrerte arbeidssøkere ble redusert med 1.272 personer i løpet av juli. Mye av årsaken er et fall i antallet permitterte fra juni til juli – selv om mange fortsatt er delvis ledige.

– Den positive utviklingen kan forklares med den gradvise gjenåpningen av Norge. Mange restauranter og serveringssteder har åpnet for flere besøkende, og reiselivsnæringen opplever bedre tider og er i mer ordinær sesong. Tallene viser at utviklingen mot en mer normal situasjon i arbeidslivet fortsetter nå i sommer, sier Terje Tønnessen som er direktør i NAV Vestfold og Telemark i en pressemelding.

Ledighetstall i Vestfold og Telemark

• Antall helt arbeidsledige: 6 748

• Antall delvis ledige: 3 956

• Antall på tiltak: 1 057

• Andel helt ledige: 3,2 % (I landet 3,1 %)

• Utlyste stillinger i juli: 1 866

Færre arbeidsledige under 24 år

Mens antallet helt arbeidsledige steg med 318 personer fra juni til juli – som er vanlig i denne perioden, ble arbeidsledigheten blant arbeidssøkere under 24 år redusert med 67 personer.

– Dette er positivt og tyder på at innsatsen som legges ned for å bidra til at flere unge får sommerjobb har gitt resultater. Sommerjobb gir verdifull arbeidserfaring, bygger referanser og er nyttige å ha på cv’en. Arbeidsgiverne i Vestfold og Telemark som inviterer til et samarbeid om å tilby unge sommerjobb, gjør en svært viktig og samfunnsnyttig jobb når de åpner dørene for de unge arbeidssøkerne, sier Tønnessen.

Langtidsledigheten bekymrer

Langtidsledigheten har økt kraftig under koronapandemien og bitt seg fast på et høyt nivå. Fra juni til juli økte langtidsledigheten med 462 personer.

– Dette er bekymringsfullt. Sannsynligheten for å komme tilbake til arbeidslivet faller med økende ledighetsperiode. Økt etterspørsel etter arbeidskraft de siste månedene har gitt mange arbeidssøkere nye muligheter. Fortsetter gjeninnhentingen i økonomien slik vi håper og tror vil denne utviklingen fortsette. Korteste veien ut av arbeidsløshet går gjennom aktiv jobbsøking, ikke minst til bransjer hvor etterspørselen etter arbeidskraft er stor, er budskapet fra direktør Terje Tønnessen i NAV.