Meld fra når bygget er ferdig

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt? Da må du gi beskjed til kommunen. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere kart- og matrikkeldata. Du har en plikt til å informere kommunen når du har bygd bygning eller tilbygg unntatt søknadsplikt.