Helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad/NTB

– Folk kan bestille Janssen-vaksinasjon fra 15. juni

Regjeringens med pressekonferanse om Janssen-vaksinen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg orienterte pressen om Janssen-vaksinen klokken 14 onsdag.

Dette er de viktigste nyhetene som kom fram:

Folk kan bestille Janssen-vaksinasjon fra 15. juni

Janssen-vaksinering kan bestilles fra tirsdag 15. juni. Det ble klart på en pressekonferanse onsdag.

I mai bestemte regjeringen at de vil åpne for frivillig Janssen-vaksinering, og Helsedirektoratet fikk i oppdrag å vurdere hvordan vaksineringen utenfor det regulære vaksinasjonsprogrammet skal foregå.

Onsdag sa helseminister Bent Høie (H) at regjeringen har bestemt at vaksinen skal tilbys i begrenset omfang utenfor vaksinasjonsprogrammet.

Tilbys fra 15. juni

Vaksinen og vaksineringen skal være gratis, og fra tirsdag 15. juni skal det praktiske rundt tilbudet være på plass. Da kan man bestille time for vurdering hos privat lege, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som tilbyr vaksiner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Hvis du ønsker å bruke denne muligheten, er det første du bør gjøre å sette deg inn i kriteriene for å få vaksinen, og det kan du gjøre på Helse-Norges nettsider, sier Høie.

– Så kan du ta kontakt fra og med tirsdag 15. juni, hvis dette fortsatt er aktuelt for deg.

Mer enn 200.000 doser ligger på lager etter at vaksinen ble satt på pause i Norge i april.

Legeforeningen kritisk

Folkehelseinstituttet har anbefalt regjeringen å skrote Janssen-vaksinen, slik de gjorde med AstraZeneca-vaksinen, etter flere tilfeller der vaksinerte fikk blodpropper og lavt antall blodplater. Et flertall i det regjeringsoppnevnte Vorland-utvalget anbefalte imidlertid regjeringen å tilby vaksinen unntaksvis, og et mindretall mente at den burde kunne tilbys på resept.

Legeforeningen har vært kritiske til at leger skal kunne skrive ut vaksinen på resept og har sagt at det er umulig uten å vurdere forsvarlighet.

Det som skiller Janssen-vaksinene fra de andre vaksinene som brukes i Norge, Pfizer og Moderna, er at kun én dose er nødvendig for å regnes som fullvaksinert. Tre uker etter vaksinestikket får man også grønt lys i vaksinesertifikatet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fakta om kriteriene for å ta Janssen-vaksinen

Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson gjøres tilgjengelig for frivillige. Her er kriteriene for å kunne ta vaksinen.

Helseminister Bent Høie (H) lister opp følgende situasjoner hvor Janssen-vaksinen kan være aktuell:

* Til folk som skal på nødvendige reiser til land eller områder med høy smitte, hvor legen vurderer at nytten overstiger risikoen av å ta vaksinen.

* Personer med en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert, at tiden som gjenstår til annen vaksine tilbys, truer liv og helse.

* Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom eller mottar annen immunsuppresserende behandling, og legen vurderer nytten til å overstige risikoen.

* Når legen vurderer at det foreligger alvorlige psykiske lidelser, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.

* I tillegg kan leger etter en helhetlig vurdering og kjennskap til en persons livssituasjon, vurdere at fordelene til den enkelte overstiger risikoen.

Ingen kan kreve å få Janssen-vaksinen

Du kan ytre ønske om å få Janssen-vaksinen, men det er legen din som til sjuende og sist bestemmer om du faktisk skal få den.

– Pasienten har rett til medvirkning til avgjørelsen, men kan ikke kreve å få Janssen-vaksinen. Legen har det siste ordet, men må lytte til pasienten, sa helseminister Bent Høie (H) da han redegjorde for opplegget for frivillig vaksinering med Janssen-vaksinen onsdag.

– Det er ikke et krav til leger at de skal tilby vaksinen, men alle leger vil kunne gi den hvis de selv ønsker det, sa han.

Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen

Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen. Onsdag åpnet regjeringen for vaksinering med vaksinen utenfor vaksinasjonsprogrammet.

– Gitt smittesituasjonen og snarlig tilgang på mer forsvarlige alternativer, er den faglige vurderingen at Janssen-vaksinen ikke bør brukes, skriver Den norske legeforening i en pressemelding onsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Regjeringen har besluttet at innbyggere kan be om legevurdering av Janssen-vaksinen i særlige situasjoner. Det vil skje utenfor vaksinasjonsprogrammet til Folkehelseinstituttet (FHI) fra 15. juni.

Ingen leger kan tvinges til å tilby vaksinen, og det er frivillig å ta den. Men Legeforeningen fraråder bruk av vaksinen.

– Vi står fortsatt på vår faglige vurdering og fraråder bruk av Janssen-vaksinen. Begrunnelsen er sannsynligheten for bivirkninger, og fordi vi har bedre alternativer. Helsegevinsten ved bruk av Janssen-vaksinen står ikke i forhold til helserisikoen. Dette er den samme vurderingen som Helsedirektoratet legger til grunn, sier foreningens president Marit Hermansen.

Fullvaksinerte slipper innreisekarantene fra fredag

Fra og med fredag slipper personer som er fullvaksinert eller som har hatt korona siste seks måneder, innreisekarantene.

Forutsetningen er at man tar en negativt test på grensen eller innen to dager etter ankomst.

– Vi gjør også endringer sånn at ungdommer mellom 12 og 18 år kan få kort innreisekarantene ved å dokumentere negativt testresultat i karantenetiden med PCR-test som er tatt senest tre døgn etter ankomst, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Endringene trer i kraft fredag ettermiddag klokka 15.

Turister kan reise fritt inn til Norge når EUs koronapass er klart

EU-turister slipper karantene ved innreise til Norge når det europeiske koronasertifikatet er på plass, opplyser helseminister Bent Høie (H).

– Norges utgangspunkt har hele tiden vært at vi ønsker å være en del av en felleseuropeisk løsning, sa Høie på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Samme dag ble det kjent at EU er i rute til å få ordningen med koronasertifikat på plass fra 1. juli. Sertifikatet vil gi fritak for krav om karantene, isolasjon eller testing ved reiser til andre land i unionen.

– Forutsetningen er at vi er i stand til å kontrollere QR-koden på grensen. Det er et arbeid som pågår, og som vi har som ambisjon å ha på plass i månedsskiftet juni/juli, sier Høie.

– Det vil også kreve en del regelverksendringer, og de vil også bli vurdert, sier helseministeren.

Fredag klokka 15 tas det norske koronasertifikatet i bruk. Dette er imidlertid bare gyldig ved reiser til og i Norge.