Skredøvelse i Finsefjellet 2019. Foto: Heiko Junge/NTB

Nå er det betydelig snøskredfare i store deler av landet

Det er betydelig snøskredfare, faregrad 3, i Nord-Norge, Sør-Norge og på Vestlandet.

Mandag er det betydelig snøskredfare nesten alle steder NVE gir løpende oppdateringer for.

Det ventes naturlig utløste skred i Vest-Finnmark, Nord-Troms og på Vestlandet.

Les også
Kompisene visste det var farlig å fortsette. Så ble de feid ned fjellet. Nå vil de advare andre

Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) ber mandag morgen folk om å være varsomme. De påpeker generelt ustabile forhold i snøen, med moderat til svake bindinger i mange brattheng. Selv ved liten tilleggsbelastning er skredutløsning mulig.

– Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder, skriver HRS på Twitter.

Under spesielle forhold kan det forekomme noen store og enkelte svært store naturlig utløste skred.

Lørdag var det stor snøskredfare, faregrad 4, flere steder på Vestlandet. Søndag ble rundt 200 personer isolert etter et større snøskred i Fjordbukta nord for Alta.