ORDFØRERNE INFORMERER: Hallgeir Kjeldal, Hedda Foss Five og Robin Kåss svarer på spørsmål fra leserne. Foto: Fredrik Pedersen

Nå har ordførerne svart på spørsmål fra Varden-leserne

Hvordan blir det til jul? Har dere kontroll i kommunene? Hva skal til for at skolene går i rødt?

Grenlandsordførerne Hedda Foss Five, Hallgeir Kjeldal og Robin Kåss har fått en rekke spørsmål om koronasituasjonen fra innbyggerne i Skien, Bamble og Porsgrunn.

– Det folk er opptatt av er utviklingen, hvordan det går, hvordan det blir det frem mot jul og om det vi holder på med virker, sier ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss.

– Det er flere bekymrede foreldre, besteforeldre og ansatte som har tatt kontakt. De lurer på hvorfor skoler og barnehager ikke stenger, forteller Hallgeir Kjeldal, ordfører i Bamble.

Les ordførernes svar på spørsmålene lenger ned i artikkelen.

Holdningsendring hos folk

Kåss mener at folk i Grenland gjør en god jobb.

– Det har vært en holdningsendring blant folk. I sommer var det snakk om hvordan man skulle tøye og tolke reglene. Nå er det motsatt. Innbyggerne vil bidra, de er interessert i å gjøre en innsats.

De to andre ordførerne nikker og er enige.

Føler de har kontroll

Hedda Foss Five sier at hun føler kommunen har kontroll, til tross for en rekke smittetilfeller de siste ukene.

– Innenfor begrepet kontroll så mener jeg at det kan vi si at vi har. Vi har kontroll på det kontroll innebærer i en pandemi.

Kjeldal er enig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Svaret er at vi er i en annen situasjon enn i mars og april. Vi har mer kontroll. Det tas mange flere tester, der vi får utbrudd kan vi isolere på en annen måte enn i starten av pandemien. Vi har tiltak rettet mot konkrete smitteutbrudd.

Han tenker seg om et lite sekund.

– Vi hadde jo en rekke smittetilfeller i Bamble i løpet av et døgn. Da gikk vi inn og smittesporet og det viste seg at det var kontrollerbart. Vi satt i gang tiltak med karantene på skoleklasser blant annet, det hadde en virkning.

Kåss er litt mer usikker.

– Plutselig kan vi få 30 nye utbrudd. Jeg synes det er vanskelig å si at vi har full kontroll.

– Vi har gode rutiner, fagfolk i beredskap, ressurser og utstyr. Det er ingenting av dette som mangler, så innenfor dette så har vi kontroll. Det er det jeg mener, legger Foss Five til.

– Vi har kontroll på det vi kan kontrollere.

KORONA-SITUASJONEN: Hallgeir Kjeldal, Hedda Foss Five og Robin Kåss. Foto: Fredrik Pedersen

HER ER ORDFØRERNES SVAR PÅ LESERNES SPØRSMÅL:

De tre ordførerne understreker at dette er deres svar - og ikke kommuneoverlegens svar. Grunnen til at de understreker dette er at svarene ikke er så tekniske.

Hvorfor er fritidsparken åpen? Er ikke det veldig smittefarlig å oppholde seg i badstue, basseng og garderober sammen med fremmede mennesker?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Foreløpig – og heldigvis – er vi ikke i en situasjon der vi må stenge ned på grunn av utbrudd. Skulle det skjer må vi stenge eller redusere antall besøk/åpningstider. Vi gjør alt vi kan for ikke å stenge mulighetene for at barn og unge skal ha noe å drive med, og vi mener det er trygt så lenge alle overholder smittevernreglene.

Hvorfor må utelivsbransjen stenge ned kl 00.00 når dødeligheten til koronaviruset er lavere enn vanlig influensa?

-- Kommunen følger også i denne saken vedtatte nasjonale retningslinjer som innebærer skjenkestopp kl. 24:00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22:00. Se ut i verden og se at dødeligheten er stor. Vi må begrense tiden vi er ute sammen med andre.

• Breddeidretten for barn er fortsatt åpen. Men der blandes jo ulike skoler. Hvorfor er det greit?

– I Norge har vi bestemt at barn og unges aktivitet skal skjermes så godt vi kan. Når hygienetiltakene følges på en god måte, er sjansen for å bli smittet ikke stor

• Jeg lurer på hvem som bestemmer at elevene på spesial-avdelingene kan være inne i skoleklassene nå og ikke bare være på avdelingen.. det blir da fryktelig mange kohorter og lettere for å spre smitte blant de barna i risikogruppene!!! Skal man ikke holde seg til en klasse/kohort??

– Elevene i spesialavdelingene er i egne kohorter. Om noen er inne i en skoleklasse, er nok også dette en fast gruppe/kohort. Skolen (e) har god oversikt over hvor elevene har vært ved evt behov for sporing av nærkontakter.

• Hva skal til for at skolene går i rødt?

– Da må det være et område med forhøyet smitterisiko. Der er vi heldigvis ikke nå. Og vi må gi barn og unge muligheten til å treffe andre. Alternativet er ikke bra det, heller.

• I Oslo stenger de ned tilbud til ensomme på julaften, melder blant annet TV2. Vil dere anbefale det samme her? Har dere i så fall en annen plan for hvordan ensomme skal ivaretas?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Kommunen forsøker så langt som mulig å holde flest mulig av tjenestetilbudene åpne.

• Hvorfor gjør vi ikke som i mars, og stenger skolene fram til jul? Det går fint med hjemmeundervisning, spesielt for de eldste

– Her følger vi de nasjonale føringene. I tillegg gjør vi lokale tilpasninger når det er nødvendig f eks pga karantene. Vi ønsker at barn og unge skal få best mulig læring, så derfor er de på skolen så mye som situasjonen tillater.

• Er det garantert at vi unngår skole-stenging før jul?

– Det finnes ingen garanti mot det, og det hender at enkeltskoler eller klasser må ha hjemmeundervisning f eks pga karantene. Full nedstenging virker ikke sannsynlig akkurat nå, men vi ser fra andre land at smittesituasjonen kan forverre seg raskt. Vi prøver imidlertid andre tiltak først.

• Hvorfor kan man ikke testes i helgene? (Porsgrunn)

– Man kan testes ved symptomer i helgene, men vi er fortsatt avhengig av analysekapasitet på laboratoriet og hvordan det nå er vurdert å bruke ressursene mest effektivt. Vi justerer hele tiden innsatsen etter behovet, men vi også avhengig av når laboratoriet kan ta i mot testene og analysere dem.

• Når får kommunen tatt i bruk hurtigtester?

– Det er begrenset tilgang på hurtigtester i Norge, og det er usikkerhet om resultatene er gode nok fra disse. Det er nasjonale vurderinger om disse testene er gode nok, og når de ulike kommunene får slike tester.

• Hvorfor kan man ikke bestille test på nett?

– Det er inntil videre mest effektivt å fordele testtidspunktene manuelt over telefon på grunn av behov for å styre prioriteringer og ressursbruk. Det er i tillegg valgt å ha direkte kontakt for å kunne informere og evt avklare en del spørsmål.

• Hvorfor kan man ikke testes på kveldstid, det hadde jo gjort det hele mer effektivt?

– De som testes skal uansett ikke være på jobb eller med andre, og mange av de som testes er allerede i karantene og kan ta test hele dagen. Ved stor pågang er det også testing på kveld for å hindre at det blir for lenge å vente.

• Når regner man med at smittetoppen kommer i Grenland?

– Nasjonale beregninger tyder på at toppen er i februar, men vi kan påvirke det gjennom innsatsen vi gjør. Ved å være mest mulig hjemme og minst mulig sammen med andre kan vi bidra til å snu kurven før.

• Leste at det ble samlet DNA i forbindelse med testing i Porsgrunn og noen få andre steder. Har det kommet noen resultater av forskningen?

– Det er ikke noe kommunen kjenner til.

• Vil kommunen stå for vaksineringen når dette er klart?

– Ja, og det blir trolig som med influensavaksine. Dvs at oppgaven legges til fastleger og vaksinasjonskontor. Måten vi gjør det på vil også avhenge av hvor mange vaksiner vi får av ganger og av hvem som blir de prioriterte gruppene.

• Har situasjonen i Grenland blitt bedre etter de nasjonale innstramningene for et par uker siden?

– Vi har unngått den svært raske økningen som vi kunne fått. Tallene de siste dagene har gått opp i noen kommuner og ned i andre. I sum har vi tro på at tiltakene fungerer hvis alle støtter opp om vår felles innsats.

• Hvem bestemmer hvilke tiltak som skal settes inn i de forskjellige kommunene? Er det kommuneoverlegene eller politikerne?

– Til syvende og sist er det politikerne som bestemmer i et demokrati. Dvs statsminister og Storting i Norge og ordfører og kommunestyre i hver enkelt kommune. Kommuneoverlegen kan også bestemme mye på egenhånd særlig i hastesaker, og kommuneoverlegen gir råd til ledelsen i kommunen.

• Hva er poenget med å stenge inngangsdøren ved sjåføren? For noen dager siden så jeg noen gå på bussen bak, gå helt frem til sjåføren, dra ned masken, ta seg på munnen, og så strekke frem busskortet sitt til sjåføren med samme hånd. Sjåføren tok imot, registrerte kortet på scanneren og ga det tilbake. Personen dro på seg masken igjen og fant så en sitteplass. Hvorfor bruker ikke bussjåfører munnbind, når de kjører barna våre til og fra skolen?

Svar fra VY ved Geir Aasoldsen Områdesjef Grenland/Vestmar: Fremdør ble stengt igjen når antall smittede i Grenland økte nå i høst.

Det betyr at passasjerer skal gå inn bakdør, og det foregår ikke være noen form for validering eller billettkjøp på bussen. Dessverre.

Men det er et nødvendig tiltak for å beskytte sjåførene mest mulig mot smitte.At en passasjer forsøker å validere er nå en ting. Det er ikke alle som får med seg den informasjonen som blir gitt. Det gjelder jo som vi ser også dette med forsvarlig bruk av munnbind.Men at en av sjåførene våre skal ha latt en passasjer komme frem til sjåførplass,og tatt i ett reisekort for å validere det, er jo ikke i henhold til våre instrukser i det hele tatt. Dette skal ikke forekomme.Jeg tror nok dette er et unntakstilfelle, men vi vil følge opp med ytterligere presiseringer overfor våre ansatte.

• Hvorfor bruker ikke bussjåfører munnbind, når de kjører barna våre til og fra skolen?

Svar fra VY ved Geir Aasoldsen Områdesjef Grenland/Vestmar: Når det gjelder munnbindbruk fra sjåførenes side, så skal de som sagt ikke sitte i nærheten av passasjerene. Alle våre sjåfører oppfordres allikevel til å bruke det, men dette er et råd og ikke et pålegg - på lik linje med rådene til passasjerene.

Sjåførene får munnbind og visir av oss, og vi ser at stadig flere tar dette i bruk.

• Blir det julegudstjeneste i kirkene på julaften?

– Ja, det blir det. Menighetene i Bamble jobber med å legge til rette for gudstjenester i alle kirkene våre til jul. Det blir et tilbud ved alle kirkene og dette blir annonsert i god tid før jul. Dagens situasjon er at det maksimum kan være 50 personer samlet, håper vi kan endre seg inn mot julefeiringa slik at flere kan samles i kirken for å feire jul. Som tidligere blir det på Stathelle, i Bamble og i Langesund flere gudstjenester juleaften og på Herre blir det en. Langesund menighet vil også produsere et digitalt tilbud, en «digital julegudstjeneste», som blir lansert juleaften på menighetens facebookside.

• Hvilke råd har dere til julefeiringen? Er det greit å få overnattingsbesøk fra andre kommuner og fylker?

– I de statlige retningslinjene er det jo gitt noen klare føringer på hvor mange man bør samle hjemme. I tillegg til egen husstand er det fem personer som er den klare anbefalingen. I jula kan jo dette blir utfordrende når man ønsker å samle familie og venner samtidig som studenter og andre kommer hjem til jul. Det er jo derfor helt opplagt at det ikke er rom for å invitere mange til familie- og sosiale treff i jula. Man bør nok unngå i størst mulig grad å invitere besøk fra andre fylker og kommuner. Det er jo et håp om at smittetrykket vil avta frem mot jul og at man på den måten får noen lettelser i de statlige retningslinjene.

• Rådet for elever som har symptomer er å bli hjemme fra skolen. Dette kan være alt fra en til flere dager og for noen elever flere ganger. Disse elevene mister verdifull undervisning. Opplæringsloven sier at alle har krav på undervisning. Hva vil kommunen gjøre for å sørge for at disse elevene får den samme undervisningen som de andre elevene?

– Vi gis alternativ undervisning for de som av ulike grunner må være hjemme, dette gjelder også for de som blir satt i karantene eller isolasjon. Både lærerne og elevene har fått god kompetanse på bruk av elektroniske hjelpemidler, slik at elevene har bedre mulighet til å følge undervisningene hjemmefra enn de hadde før denne pandemien slo inn med full styrke.

• Vi bor i Bamble, jeg har en datter som går på Hjalmar videregående og en som går på Langesund barneskole. Som mamma ønsker jeg og verne om mine barn. Jeg ønsker å sende de på skole og at vi i den grad det er mulig under pandemien opprettholde et så naturlig forhold til tilværelsen som vi kan. Men jeg ønsker IKKE å sende mitt barn på skolen der parallellklassen er satt i karantene fordi det er smittetilfeller i klassen og der felles lærer av klassene også er i karantene. Men det må jeg, om ikke vil hun stryke og må ta skoleåret om igjen! Burde det ikke finnes alternativer? Dette sprer vel også smitte over kommunegrenser?

– Det er ikke vanskelig å forstå at man blir bekymra i disse tider. I den grad det er beroligende kan jeg opplyse om at vi har hatt smitte ved Langesund og Grasmyr ungdomskoler. Det førte til rask reaksjon og at flere klassetrinn ble satt i karantene. Deretter ble det gjennomført en utstrakt testing av medelever og nærkontakter. Prøvesvarene var negative med unntak av en elev ved Grasmyr ungdomsskole. 10.trinn har derfor fått forlenget sin karantene til ut denne uken. Så langt er det ikke registrert smitte ved noen av de andre skolene eller barnehagene i vår kommune. Selv om det statistisk sett er slik at Bamble kommune nå er i råd sone, har kommunen god oversikt og kontroll med situasjonen. Vi har isolert de smittede og de tilfellene som nå tikker inn er alle medlemmer av samme husstand som en tidligere smittet og derfor allerede i karantene. Det betyr at risikoen for videre smitte er minimalisert.

Ordførerne i Grenland har i felleskap utfordret fylkeskommunen på å gjøre busstransporten til og fra de videregående skolene så smittesikker som mulig. Det virker nå som vi har fått gjennomslag og at det vil bli gjort tiltak som reduserer smittefaren på bussene.

Kommunene har ikke anledning til å stenge skoler og barnehager som forebyggende tiltak, det har regjeringen vært helt tydelige på. Barn og unges tilbud, både på fritid og skole skal så langt det er mulig holdes åpne.

Det bør derfor, etter min mening, ikke være noen grunn til å holde barn hjemme fra skolen i frykt for at man kan bli smittet. Det er trygge tiltak iverksatt for å hindre smittespredning ved alle skolene våre.

• Hva er det første dere vil gjøre, sånn rent privat, når pandemien ikke setter grenser for livsførselen vår lenger?

Hedda Foss Five: – Klemme folk og håndhilse når jeg treffer mennesker. Fysisk kontakt.

Robin Kåss: – Jeg elsker å reise, og har lyst å ta en lang tur til utlandet. Hvor har jeg ikke bestemt ennå.

Hallgeir Kjeldal: – Først og fremst vil jeg takke befolkningen og alle ansatte for at de har holdt ut. Befolkningen for at de lojalt har fulgt opp og bidratt til å begrense smitte. Uten denne lojaliteten ville det ikke hjulpet mye hva vi hadde gjort. Befolkningens innsats har bidratt til at færre har blitt alvorlig syke og enda færre har dødd av Korona. Til våre ansatte ville sagt at jeg er stolt og ydmyk over den jobben de har gjort – rett og slett. Hadde de kommunale budsjettene tillatt det ville jeg bedt alle, innbyggere og ansatte på en durabelig fest! Det hadde alle fortjent! Kanskje kan vi få til ett eller annet???

•Hva er det vanskeligste med å være ordfører under en pandemi?

Hedda Foss Five: – Ansvaret ordfører har for folks helse og det å ta riktig beslutninger for å sikre menneskers trygghet.

Robin Kåss: Det vanskeligste er det store ansvaret. Man kan lytte til gode råd og delegere beslutninger, men uansett kan man aldri delegere bort ansvaret.

Hallgeir Kjeldal: – Å balansere budskapet. På den ene siden skal jeg ikke uroe befolkningen, mens på den andre siden er det viktig å understreke alvoret i situasjonen. Det er også utfordrende å holde fokus og trykket på andre saker. Koronasituasjonen tar mye oppmerksomhet, men hjulene er i gang i kommunen, næringslivet og i befolkningen. Det å ikke miste den daglige driften av syne er viktig. For å få dette til har nok døgnet ikke nok timer i perioder, men slik er det å være ordfører.