Det kan komme til å koste 30 kroner dagen å kjøre med   piggdekk. Sesongkort blir billigere.
Det kan komme til å koste 30 kroner dagen å kjøre med piggdekk. Sesongkort blir billigere.

Nå kan det bli svindyrt å kjøre med piggdekk

Piggdekkjøring i Grenland kan komme til å koste 30 kroner dagen eller 1200 kroner per vinter. Samtidig skal bilister som omvendes få betalt for sin piggfrie giv.

Lyden av knitring mot asfalt kan i 2018 også bli lyden av penger som rauser ut. Det er i forbindelse med tiltaksutredningen for bedre luftkvalitet at piggdekkavgift blir sett på som en mulig løsning.

I en rapport fra Norconsult blir det pekt på en forskrift med følgende prisliste for å fortsette piggdekkjøring: 1200 kroner per år, 400 kroner per måned og 30 kroner per dag. Det skal altså lønne seg å kjøpe «sesongkort». For tunge kjøretøy over 3500 tonn er det snakk om det dobbelte.

Flere vurderer

Men det er opp til kommunen å fastsette størrelsen på den «piggfrie» sonen.

Både Bamble og Porsgrunn og Skien skal ta stilling til om det bør innføres pigg-gebyr. I Porsgrunn legges saken fram for Utvalg for plan og kommunalteknikk neste uke.

Det blir også foreslått å innføre en panteordning. De som kvitter seg med piggene skal få mellom 800 og 1200 kroner inn på kontoen. Norconsult anbefaler at pantordningen innføres i kombinasjon med et piggdekkgebyr.

– En avgift kan tre i kraft fra og med 2018, sier avdelingsleder Marit Røsvik.
– En avgift kan tre i kraft fra og med 2018, sier avdelingsleder Marit Røsvik. Foto: Per Arne Rennestraum

Åtte av ti piggfrie

I Grenland er det i dag 65 prosent av innbyggerne som kjører rundt med piggfrie dekk. Målet er å komme opp på 80–85 prosent.

Hvis politikerne gir grønt lys, vil innføringen vil da kunne skje i 2018, bekrefter avdelingsleder Marit Røsvik i Miljørettet helsevern.

– Meningen er å ha en avgiftsordning som gjør det billigere å velge piggfritt, sier hun.