Politikerne avgjør polets skjebne – dette anbefaler kommunedirektøren