Det er Dagens Næringsliv som omtaler hendelsen.

Avisen skriver at fire advokater, to fra LO og to fra NHO, dro på byen sammen etter en rettssak i desember i fjor. Advokatene sto på hver sin side i en sak som gikk i Oslo.

De skal blant annet ha dratt på en strippeklubb, får avisen bekreftet fra kommunikasjonsavdelingene ved begge organisasjonene.

Informasjonssjef Trond Gram i LO opplyser til DN at det ble innkalt til en samtale med advokatene da saken ble kjent for deres avdelingsleder.

– Der ble det gitt klart uttrykk for at dette er uakseptabelt og ikke i tråd med LOs verdistandpunkt, sier han.

Områdedirektør for kommunikasjon i NHO, Nina Kraugerud Ertzaas, sier at hendelsen er tatt opp med de involverte, som har fått «tydelig tilbakemelding om at det ikke er greit».

DN har fått en av advokatene i tale, og vedkommende peker på at besøket ble gjort i privat regi på fritiden og ikke i jobbsammenheng.