Forhandlingsleder for Fellesforbundet, Christian Justnes, er godt fornøyd med den nye tariffavtalen for byggfagene.

Avtalen kom på plass etter 12 timer mekling på overtid.

– Dette er en god dag for bygningsarbeidere i Norge, og jeg er aller mest fornøyd med totaliteten i oppgjøret for våre medlemmer, sier Christian Justnes i en pressemelding.

– Vi har sikret dem et solid økonomisk løft, forbedret tariffavtalen på flere områder og blitt enige med arbeidsgiverne om at vi sammen skal jobbe for et stort kompetanseløft for de som jobber i bransjen.

Økt kjøpekraft og hevede minstelønnssatser

Delegasjonen fra Fellesforbundet videreførte rammen fra frontfaget på 5,2%. Dette gir en reell lønnsøkning for Fellesforbundet medlemmer.

Alle vil få et generelt tillegg på 7 kroner. I tillegg til dette kommer en solid heving av alle satsene i overenskomsten.

Minstelønnssatsene heves med hele 12 kroner, noe som vil få ringvirkninger for hele byggebransjen da disse satsene er allmenngjorte og setter standard for hele næringen.

I tillegg til de sentrale tilleggene skal det føres reelle lokale lønnsforhandlinger.

Etter- og videreutdanningsreform

Et viktig krav fra Fellesforbundet er å videreføre arbeidet med en etter- og videreutdanningsreform. Partene har blitt enige om å fortsette arbeidet og regjeringen har lovet støtte.

Endringer i teknologi, nye tekniske krav, miljø- og energiløsninger stiller nye krav til byggebransjen og bygningsarbeiderne.

Kompetansen til norske fagarbeidere har de siste årene sakket akterut sammenliknet med sine europeiske kamerater. Målet er at de skal få fri med lønn for å utdanne seg.

Kjønnstilpasset verneutstyr

Avtalen stiller også krav til hensiktsmessig verneutstyr for alle. Det er store forskjeller på menn og kvinners behov til størrelsetilpasset verneutstyr som hjelmer, briller, hansker og liknende.

Arbeidsgiver plikter nå å ha verneustyr tilpasset både kvinner og menn der unisex-modeller ikke er tilfredsstillende.