Har ikke levert årsregnskap for 2022. Nå har Skatteetaten tatt pant i datterselskap