Legger ned utestedet: – Må prioritere ut ifra det beste for oss