Tilsynet gjennomførte bevissikringer hos de tre partene i 2018. Grunnlaget var en mistanke om at partenes avtale om å gi tilgang for konkurrentenes prisjegere kunne utgjøre ulovlig samarbeid.

I desember 2020 varslet Konkurransetilsynet om at samarbeidet kunne ha både «konkurransebegrensende formål» og «konkurransebegrensende virkninger» i strid med konkurranseloven § 10. De varslede gebyrene tok utgangspunkt i et mulig ulovlig samarbeid med konkurransebegrensende formål.

Alle de tre partene har sendt omfattende tilsvar til Konkurransetilsynets varsel, og tilsynet har etter utsendingen av varselet fortsatt å vurdere faktum, juss og økonomi i saken.

Konkurransedirektør Tina Søreide. Foto: Cornelius Poppe / NTB

I januar i år ga Konkurransetilsynet de tre partene beskjed om at tilsynet har avsluttet undersøkelsene av mulig konkurransebegrensende formål. Samtidig fikk partene beskjed om at tilsynet ikke har ferdigstilt sine vurderinger av om samarbeidet har hatt konkurransebegrensende virkninger.

Konkurransetilsynet varslet onsdag nye gebyrer i saken. Coop er varslet et overtredelsesgebyr på om lag 1,3 milliarder kroner, Norgesgruppen et gebyr på 2,3 milliarder kroner, og Rema et gebyr på 1,3 milliarder kroner.

– Konkurransetilsynet har kommet til at de varslede gebyrene skal justeres ned, blant annet fordi saken ikke lenger undersøkes som en såkalt formålsovertredelse av konkurranseloven. Samtidig fortsetter vurderingene av samarbeidets mulige konkurransebegrensende virkninger. Størrelsen på de varslede gebyrene viser sakens alvor, og arbeidet har høyeste prioritet i tilsynet, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Konkurransetilsynet presiserer at vurderingene som presenteres i det nye varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken. Partene har fått frist til 2. mai med å kommentere varslene.