Olav opnar på nytt: – Det blir meir effektivt for kunden