Det melder selskapene i en pressemelding.

Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS, og deres respektive eiere SpareBank 1 Gruppen AS, DNB Bank ASA og Eika Gruppen AS, inngikk 12. desember en intensjonsavtale om å slå sammen de to selskapene. Det sammenslåtte selskapet vil hete Fremtind Forsikring.

– Sammenslåingen befester posisjonen til «forsikring i bank»-konseptet, vil realisere betydelige synergier, og gi et bedre og bredere tilbud til kunder over hele landet, sier styreleder i Fremtind og eierrepresentant for SpareBank 1 Gruppen, Benedicte Schilbred Fasmer.

– Vi skal bygge videre på våre sterke kompetansemiljøer innenfor teknologi, data og analyse. Fusjonen vil styrke utviklingsmulighetene til medarbeiderne våre, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Merkedag

Fremtind og Eika Forsikring vil beholde eksisterende kontorstruktur, med hovedkontor i Oslo, og det blir ingen nedbemanninger som følge av sammenslåingen. Det fusjonerte selskapet vil ha om lag 1350 ansatte.

– Dette er en merkedag for oss. Samarbeidet vil gi bedre forsikringsløsninger for kunder og rådgivere over hele landet, og realisere store synergier for eierne av Fremtind. Samtidig vil konkurransen mellom alle bankene fortsatt være like tøff, sier styreleder i Eika Gruppen, Hans Kristian Glesne.

Tidlig i 2024

Selskapene tar sikte på å inngå en endelig avtale for gjennomføring av transaksjonen tidlig i første kvartal 2024.

Transaksjonen vil bestå i at de tre eierne overfører sine aksjer i Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS til et felleseid selskap som vil hete Fremtind Holding AS, og at de to forsikringsselskapene deretter fusjoneres.