Har inngått storkontrakt: Skal bygge 55 leiligheter her