Ville ha flere kunder til sentrum. Her tar politikerne p-plassene sjøl for å gå i møte