Bråket rundt tidligere Nors Industri-direktør Stein Lier-Hansen fra Rjukan fortsetter.

– Da styret i Norsk Industri høsten 2023 fikk kunnskap om Stein Lier-Hansens utstrakte og uakseptable representasjonsvirksomhet, ble aktivitetene som kjent umiddelbart avviklet. Samtidig ble fullmakter og internt regelverk innstrammet, skriver styret i Norsk Industri (NI) i en pressemelding.

Mistet seks måneders etterlønn

De opplyser videre at Norsk Industri-styret ba PwC (revisjons- og rådgivningsfirma red. anm.) om å undersøke forholdene nærmere. Disse undersøkelsene skal ha avdekket uakseptabel praksis, men ingen forhold som tydet på at noe ulovlig hadde skjedd.

– Stein Lier-Hansen sluttet i stilingen. Som ledd i dette måtte han avstå fra seks måneder etterlønn som var avtalt i ansettelsesavtalen. Bakgrunnen for dette var det styret oppfattet som illojalitet og uakseptabel pengebruk fra Lier-Hansens side knyttet til det styret var kjent med den gang, skriver styret.

Trodde de hadde avdekket alt

Med dette anså styret forholdene som forsvarlig håndtert og man antok at videre undersøkelser ikke ville avdekke vesentlige andre forhold.

– Det var ingen indikasjoner på ulovligheter. Stein Lier-Hansen hadde sluttet. Norsk Industri hadde avsluttet den uakseptable representasjonsvirksomheten, og strammet inn fullmakter og regelverk for fremtiden,

– Medieomtalen i februar og Norsk Industris oppfordring om tips har imidlertid avdekket forhold av en helt annen karakter som ikke var kjent da sluttavtalen ble signert og som nå sammen med rapporten fra i fjor høst har blitt overlevert Økokrim til vurdering, skriver NI-styret avslutningsvis.