Arbeidsledigheten stiger – men det finnes én god nyhet