annonse

Når Kåss & co. ikke vil ta debatten

Blokkerte debatten
Blokkerte debatten: Robin Kåss og resten av Arbeiderpartiet gikk aktivt inn for å blokkere en debatt som har handlet om mulig politisk kameraderi. (Foto: )

+