Vi er faktisk ikke enig i at et sykehus skal industrialiseres slik som  sykehusdriften nå har utviklet seg, skriver Fagforbundet.
Vi er faktisk ikke enig i at et sykehus skal industrialiseres slik som sykehusdriften nå har utviklet seg, skriver Fagforbundet.

Naturlig å forsvare styrebeslutning

LESERBREV: Fagforbundet forstår at styreleder Oksum forsvarer styrets egne beslutninger, noe annet ville vært direkte oppsiktsvekkende.

Vi er altså enig om at økonomien ved sykehuset har vært krevende i mange år, og at det fortsatt er store utfordringer ved Sykehuset Telemark. I tilleggsier Oksum at de fleste andre sykehus også har store utfordringer.Da synes vi det er underlig at styreleder så kategorisk slår fast at det ikke er noen mangler ved overføringer fra staten, ei heller en urettferdig fordelingspolitikk. Dette er Fagforbundet uenig i. «Årsaken er først og fremst at sykehuset har for store kostnader i forhold til oppgavene som skal utføres,» sier Oksum. 

Men det er her Fagforbundet ikke er enig. Vi er faktisk ikke enig i at et sykehus skal industrialiseres slik som  sykehusdriften nå har utviklet seg. Vi er ikke imot ny teknologi, nye medisiner, ny kunnskap. Vi er innforstått med at tidene forandrer seg, og at vi ikke kan tenke slik vi gjorde før. Men dette rettferdiggjør ikke at Telemark skal bli avspist med mindre statlige overføringer enn andre sykehusområder, det er naturlig å sammenligne seg med.

Hvem er de riktige pasientene? Er det dem som gir mest inntekter til sykehuset?

Oksum sier rett ut at vi må behandle flere pasienter, og ikke minst de riktige pasientene. Hvem er de riktige pasientene? Er det dem som gir mest inntekter til sykehuset? Eller er det dem som har behov for sykehusets tjenester uavhengig av hvilken diagnose de har?

Etter at over 200 årsverk er borte de siste årene, og ytterligere over 100 årsverk står for tur, så sier altså styreleder at vi må jobbe mer effektivt og smartere. Det er fristene å spørre når tid Oksum tok seg en tur rundt i de forskjellige avdelingene, for å se og spørre hvordan de ansatte har det på jobb. Det er ikke for ingenting at arbeidstilsynet har vært på tilsyn, etter at ansatte har varslet.

Fagforbundet er bekymret for at disse nedskjæringene og innsparingene gjør at sykehuset ikke lenger framstår attraktiv for de mange velutdannede og dyktige medarbeidere, som trengs for å behandle nettopp flere pasienter. Vi er direkte engstelig for at vi er i ferd med å komme inn i en negativ spiral i forhold til rekruttering. Dette viser seg både i somatisk og psykiatrisk klinikk, at det er store utfordringer med å skaffe nok spesialisert helsepersonell. Det er vanskelig å drive sykehus uten nøkkelpersonell.

Det er veldig positivt at Sykehuset Telemark er best i landet på pakkeforløp for kreft, og har gode responstider når det er behov for akutt hjelp.

At vi har få korridorpasienter, bruker mindre tvang enn tidligere og har lite infeksjoner. Dette er områder fagforeningen på sykehuset har vært med å jobbet frem, her er vi helt enige.

Styreleder sier at «dersom vi mener at fordelingen av ressursene er feil, drøfter vi det med eierne våre.» Det er akkurat det Fagforbundet ønsker, mener og faktisk nå forventer at styret skal gjøre. Nok er nok. Eierne, HSØ må gi klar beskjed til helseministeren, at innsparing på ytterligere 200 millioner kroner ved Sykehuset Telemark vil gå ut over god pasientbehandling, og vanskeliggjøre rekruttering av nødvendig helsepersonell.

Fagforbundet krever og arbeider for at foretaksmodellen erstattes med folkevalgt  styring. Det er politikere som bør prioritere hvilke helsetilbud som skal gis, ikke styrene i helseforetakene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fagforbundet i Telemark, regionsleder Marianne Nilsen Skjønstad og Arvid Fosse for regionstyret

TIDLIGERE INNLEGG I DEBATTEN: 

-«Den brutale sannhet er at de som allerede jogger i arbeidstiden, nå må starte sitt livs marathon»

-«Vi skal utvikle sykehuset videre, og ser at vi lykkes på mange områder»

-Vårt livs maraton startet for lenge siden