Nav-direktør Sigrun Vågeng mottar internrevisjonsrapport fra revisjonsdirektør Terje Klepp torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nav-direktøren: Burde forstått omfanget tidligere

En ny Nav-rapport kartlegger hva som gikk galt i trygdeskandalen. Direktør Sigrun Vågeng sier hun blir sittende i stillingen om hun har statsrådens tillit.

Internrevisjonen i Nav la torsdag fram sin rapport om trygdeskandalen.

Gruppen har snakket med over 50 personer i et forsøk på å kartlegge hva som skjedde i forbindelse med innføringen av EØS-forordningen i 2012 og trygderettens kjennelse fra 2017.

Mangelfull EØS-kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon er årsakene til Nav-skandalen, ifølge Navs rapport.

For lite kapasitet

Et sentralt punkt i rapporten er at Nav har hatt for lite kontinuitet i arbeidet sitt. Årsaken er at Ytelsesavdelingen ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet.

– For mange aktiviteter «konkurrerer» om oppmerksomheten, og det arbeides ikke dyptgående og konsentrert med saken. De fleste involverte medarbeidere har hatt andre krevende arbeidsoppgaver som ble oppfattet som mer presserende våren 2019, heter det i oppsummeringen av rapporten.

Ytelsesavdelingen får noe av skylden i rapporten.

– Om Ytelsesavdelingen på et tidligere tidspunkt hadde erkjent at det var rettsanvendelsesfeil, ville saken ha fått en annen prioritet og konsekvensene ville blitt avdekket tidligere. Internrevisjonen har ikke fått klare svar på hvorfor direktoratet ikke så dette, står det.

Det trekkes også fram at Navs kontrollorgan ikke kjente omfanget av anmeldelser i denne typen saker.

Vågeng blir sittende

Sigrun Vågeng sa på pressekonferansen at fokuset nå er å rydde opp. Hun fastslo også at årsaken til trygdeskandalen er en tolkning av at norsk rett gikk foran EØS-reglene.

– Dette var den store kollektive feiltolkningen, sier Vågeng.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Status på opprydningsarbeidet nå er at de har 50 personer som jobber dedikert med opprydningen.

– Vi har startet med de alvorligste sakene, altså personene som er domfelt og anmeldt, sier Vågeng.

Vågeng blir 70 år gammel i 2020, og hun vil bruke de månedene hun har igjen i yrkeslivet på å sette et verdig punktum, såframt hun har statsrådens tillit.

– Mitt ansvar

Vågeng er tydelig på at de burde forstått omfanget tidligere.

– Straks vi var trygge på lovfortolkningen, gikk vi ut med det, sier hun.

48 personer kan ha blitt urettmessig dømt for trygdesvindel. Dommene dreier seg om trygdeytelser for 16 millioner kroner, ifølge Klepp.

– Feil av denne typen krever målrettede tiltak, vi kan ikke risikere å svekke det daglige arbeidet, sier hun.

Vågeng sier de nå oppretter en ny juridisk avdeling i etaten, som skal være en overordnet autoritet på juridiske spørsmål. De skal også forbedre ytelsesavdelingen, og bedre samhandlingen med departementet.

– Det er mitt ansvar at vi rydder opp i det rapporten har avdekket.

(©NTB)