Trygdeskandalen: Nav har omgjort 34 feilaktige saker

34 ofre for trygdeskandalen har så langt fått vedtakene sine omgjort av Nav. Flere av dem har trolig allerede fått penger tilbake på konto.

Nav har satt i gang tilbakebetalingen av de urettmessige pengekravene som følge av feil tolkning av loven.

– De første har trolig fått penger på konto, og flere vil få etterbetalinger i løpet av denne uken, sier seksjonssjef Magne Fladby i Nav til NTB.

Han leder arbeidet med å finne fram til brukerne som har fått urettmessige krav om tilbakebetaling av trygdeytelser etter opphold i andre EØS-land. Tidligere har Nav anslått at 2.400 er rammet av skandalen. Arbeidet med å varsle dem er kommet et stykke på vei.

– 500 personer har blitt varslet om at vi vil vurdere sakene deres på nytt, fordi vi ser at de kan være rammet av feiltolkningen. Vi har påbegynt saksbehandlingen, sier Fladby.

I tillegg har Nav stoppet trekk eller innkreving av beløp i 175 saker. Foreløpig mangler etaten oversikt over hvor mange penger som skal tilbakebetales til brukerne som følge av skandalen.

Opp mot 80 personer blitt uskyldig dømt for trygdesvindel i rettsvesenet som følge av feiltolkningen av loven.

(©NTB)