Foto: Vidar Ruud

Nav-skandalen: Offer har fått tilbakebetalt over én million kroner

604 mottakere har fått tilbakebetalt til sammen 23 millioner kroner fra Nav.

Nav har gjennomgått 1171 tidligere krav om tilbakebetaling som etaten fryktet var i strid med EØS-reglene. 604 mottakere har fått tilbakebetalt til sammen 23 millioner kroner.

Det skriver Aftenposten.

– Den største utbetalingen er på litt over én million kroner. Samlet har vi til nå utbetalt ca. 23 millioner kroner, sier Haakon Hertzberg, assisterende kunnskapsdirektør i Nav.

Les også
36 trygdemottakere uriktig dømt til fengsel

1171 saker behandlet

Så langt har Nav behandlet 1171 saker:

> 626 vedtak er omgjort slik at ytelsen etterbetales.

> 240 vedtak er delvis omgjort.

> 304 tidligere vedtak er opprettholdt. Det betyr at Nav mener disse ikke er rammet av feiltolkningen.

Ytterligere 230 tilbakekrevingssaker som kan være berørt av feiltolkningen, er ennå ikke vurdert på nytt, skriver Aftenposten.

Les også
Tre nye Nav-dommer i Telemark: Tilsto «trygdesvindel» som ikke var ulovlig

Ikke betaling for «tort og svie»

I tillegg til etterbetaling av trygderettigheter, kan ofrene også kreve erstatning for utgifter som direkte kan knyttes til Navs feilaktige lovanvendelse.

Ofrene for trygdeskandalen får derimot ikke én krone i oppreisning for ubehaget de er påført. Begrunnelsen for en slik oppreising er at skadevolder må ha vært grovt uaktsom eller forsettlig ha påført skaden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dette var en feil som hverken var grov uaktsom eller forsettlig fra statens side. Derfor anses ikke vilkåret oppfylt for tort og svie, sier Hertzberg.

Personer som derimot er urettmessig dømt og har sonet i fengsel, vil kunne få erstatning og oppreising gjennom behandling i domstolene. Dette spørsmålet avgjøres ikke av Nav, skriver Aftgenposten.