HR-direktøren i Nav frykter at trygdesaken gjør at vold og sjikane mot ansatte kan blusse opp.Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nav skjerper sikkerhetsrutinene for sine ansatte

Nav tar grep og skjerper sine sikkerhetsrutiner for å hindre angrep på ansatte i forbindelse med trygdeskandalen.

– Når en sak som dette skjer, og det dekkes så stort i mediene, blir det voldsomt stort. Noen ganger kan det «blusse opp», det vet man aldri. Det behøver ikke være dem som er berørt av EØS-saker, men det kan smitte over på andre folk som er i en krevende livssituasjon, sier Navs HR-direktør Gunhild Løkkevold til Dagbladet.

Les også
Nav-skandalen: Vil at telemarking (68) skal få saken gjenopptatt

Må legitimere seg

Alle Navs enheter er bedt om å ta en ekstra gjennomgang av trusselutviklingen i sine enheter, i tillegg til at alle kontoransatte er bedt om å utvise ekstra årvåkenhet.

Et annet av tiltakene de gjør, er å ta en ekstra runde med sine ansatte om de allerede etablerte sikkerhetsrutinene, som blant annet krever at folk må legitimere seg hvis de skal komme i kontakt med Nav-ansatte.

Les også
Tre nye Nav-dommer i Telemark: Tilsto «trygdesvindel» som ikke var ulovlig

Utsatt for vold og trusler

I fjor ble det registrert 2.000 tilfeller hvor ansatte ble utsatt for vold, trusler eller sjikane. Det er så langt ikke registrert tilfeller av vold eller trusler knyttet til trygdesaken, men det har vært «noen få» tilfeller av uønskede hendelser mot ansatte etter at saken ble kjent.

Siden EUs nye trygderegler ble en del av norsk lov i 2012, har ikke Nav praktisert reglene om å ta med seg sykepenger, AAP og/eller pleiepenger til andre EØS-land riktig. Rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg, og minst 48 mennesker er urettmessig dømt for trygdesvindel.

Les også
36 trygdemottakere uriktig dømt til fengsel