Nei til murtrapp

Utvalg for klima, miljø og byutvikling avviser klagen fra en hytteeier i Kilebygdaskogen i Skien. Han har bygd en murtrapp ved Nedre Sandvann, uten å søke om lov i et område avsatt til landskap, natur og friluftsliv. Dermed går trappa til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.